Nechcete již déle užívat hormonální antikoncepci a přesto chcete mít svou plodnost plně pod kontrolou?

Přijďte na seminář Přirozená antikoncepce - vědomá plodnost

19.5.2018     9:00 - 12:30

BRNO, Gellnerova 15A

Uvítá Vás malá skupinka žen a bezpečné prostředí, kde bude možné si vše vysvětlit

CO SE NA SEMINÁŘI DOZVÍTE

JAK ROZPOZNAT SVÉ PLODNÉ  A NEPLODNÉ DNY

 • Ujistím Vás, že přirozená antikoncepce je pro VŠECHNY ŽENY, tedy i pro Vás!
 • Povíme si o SPOLEHLIVOSTI této metody (budete mile přikvapena).
 • Vysvětlíme si, jak přesně SLEDOVAT a ZAZNAMENÁVAT bazální tělesnou teplotu a hlen děložního hrdla.
 • Naučíte se, jak VYHODNOCOVAT odsledované hodnoty tak, abyste jednoznačně uměla vymezit plodné a neplodné období a věděla, v kterých dnech svého cyklu můžete otěhotnět, a ve kterých je to naprosto vyloučené.
 • Zjistíte, jak POZNÁTE, zda je Váš MENSTRUAČNÍ CYKLUS ZDRAVÝ, (a pokud ne, kam směřovat první kroky).
 • Na cvičných záznamových tabulkách si NATRÉNUJEME určení plodných a neplodných dnů nanečisto, abyste svůj vlastní cyklu vyhodnocovala již s JISTOTOU.

JAK VNÍMAT SVOU CYKLIČNOST

 • Přirozená antikoncepce neslouží pouze pro vymezení plodného a neplodného období, ale také nás vede k poznání SEBE SAMA.  Povíme si, co se v nás nejenom v rámci psychické, ale i fyzické stránky během menstruačního cyklu odehrává a zjistíme, jak nás tyto informace mohou vést k sebepoznání.
 • Řekneme si, jak se během každého cyklu mění naše schopnosti, vlastnosti, vnímání světa kolem nás, jak díky získaným informacím podpořit svůj ÚSPĚCH, KREATIVITU a LÁSKU SAMA K SOBĚ.

Z TOHOTO SEMINÁŘE BUDETE ODCHÁZET PŘIPRAVENA NA NOVOU CESTU BEZ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE, SVOBODNÁ A NEZÁVISLÁ

CENA SETKÁNÍ

580 kČ

(V ceně je zahrnuto malé občerstvení, Záznamové tabulky na 12 cyklů pro Vaši potřebu, záznamové tabulky k procvičování)

KDO VÁS BUDE PROVÁZET

 • CERTIFIKOVANÝ PORADCE SYMPTOTERMÁLNÍ METODY PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ (STM PPR)

  Certifikaci jsem získala v CENAP. z.s., kde i vedu víkendové kurzy o symptotermální metodě přirozeného plánování rodičovství a kurzy pro neplodné páry.
 • ZAKLADATELKA PROJEKTU ANTIKONCEPCEJINAK.CZ

  Seznamuji ženy s novým náhledem na vlastní plodnost, na své ženství, na své zdraví. Plodnost je pro nás obrovským darem. Pokud jej využíváme, náš život je neskutečně bohatý.
 • ZAKLADATELKA PROJEKTU DITEVITANO.CZ

  Projekt ditevitano.cz mnohdy zásadním způsobem zasahuje do života žen a snaží se měnit jejich náhled na dnes tolik diskutovanou otázku neplodnosti. Snažím se inspirovat ženy k osvobození se od zaběhlých zvyklostí. Věřím, že změnou přístupu k životu žena dokáže změnit i to, co se na první pohled zdá jako beznadějné.
 • MAMINKA TŘÍ DĚTÍ

  Jsem maminka jednoho chlapce a dvou holčiček. Na této fotce jsem zrovna v 7 měsíci těhotenství se svými dvojčátky. Kdo by to kdy řekl. 🙂

CHCI SE ZÚČASTNIT TOHOTO MILÉHO SETKÁNÍ

580 kČ

Kapacita omezena, proto neváhejte!

POTŘEBUJETE SE NA NĚCO ZEPTAT?

Péče o Vás

Hana Přikrylová

Kontaktní e-mail

h.prikrylova@antikoncepcejinak.cz