Symptotermální metoda – toto je má cesta

Naše tělo nám dává mnoho darů – dar řeči, zraku, sluchu, pohybu, ale také jeden velký dar, na který mnohdy zapomínáme, a to dar PLODNOSTI.
Jasně si dokážeme představit, jak by náš život vypadal bez zraku či pohybu. Ale jak vypadá, pokud nevyužíváme daru plodnosti?

Žena, která chce být smyslná, plně prožívat svou sexualitu, chce být sama sebou – divoká, vášnivá, radostná, kreativní, chce objevovat samu sebe a znát své možnosti, musí být napojena na svůj menstruační cyklus, tedy na cyklus, který nám každý měsíc přináší neskutečnou výzvu stvořit nový život. Jen tak můžeme prozkoumat svou cykličnost a zjistit, co nám přináší náš DAR PLODNOSTI a ŽENSTVÍ.

Je mnoho cest, jak mít svou plodnost plně pod kontrolou i bez umělých hormonů. Jsou to cesty krásné, dobrodružné, objevné, které nám dokáží odhalit zákoutí sebe sama, které jsme doposud nepoznaly.
Jednou z nich je i symptotermální metoda přirozeného plánování rodičovství. Název se může zdát složitý, ale metoda je to skutečně úžasná. Je postavena na sledování bazální tělesné teploty a hlenového příznaku několik dnů v menstruačním cyklu. Je pouze potřeba naučit se pár jednoduchých pravidel a můžeme se vydat objevovat námi mnohdy nepoznaný dar PLODNOSTI.

Pro někoho je to až těžko k uvěření, že sledování si bazální tělesné teploty a hlenového příznaku dokážeme spolehlivým způsobem určit své plodné a neplodné období a tím se přirozeně vyhnout početí (anebo početí výrazně podpořit).
Ženy jsou plodné pouze několik hodin v měsíci, a to pouze v okamžiku ovulace. Pouze v tuto dobu je otěhotnění možné. Plodné období ženy je však několikadenní z důvodu životnosti spermií, které jsou schopny přežít v kryptách děložního hrdla až 7 dnů a vyčkávat na uvolnění vajíčka. Ostatní dny v měsíci jsme však neplodné a otěhotnění je zcela vyloučeno. V těchto dnech je možné vše nechat plynout, na nic nemyslet a pouze užívat si se svým partnerem vzájemné blízkosti.

Dobrou zprávou je, že spolehlivost této metody je velmi vysoká. Spolehlivost je samozřejmě určena tím, jak správně umíme vymezit hranice plodného a neplodného období. Při správném užívání této metody je však spolehlivost 99,6%. Hormonální antikoncepce má spolehlivost 99,7%. Spolehlivost této metody je tedy srovnatelná s hormonální antikoncepcí či nitroděložním tělískem.

Symptotermální metoda je také úžasná diagnostická metoda. Pokud je náš menstruační cyklus v nerovnováze, neprobíhá ovulace, luteální fáze je zkrácena apod. na odsledovaných hodnotách to okamžitě uvidíme. Blížící se onemocnění proto dokážeme odhalit mnohem dříve, než se projeví ve větší síle. Dokáže nás také včas upozornit na příliš velkou únavu a přetížení. Muž tuto výhodu nemá. Pokud se točí v kruhu povinností, starostí, stresu a vyčerpání, poměrně dlouhou dobu si nemusí být vědom následků svého počínání na své zdraví. K ženě však menstruační cyklus okamžitě promlouvá. Prostřednictvím menstruačního cyklu nám naše tělo sděluje jeho potřeby, přání, a pokud nejsou vyslyšeny, začne na nás volat hlasitě formou bolestí a nemocí. Sledovat svůj menstruační cyklus je úžasný způsob, jak poslouchat tělo, které k nám mnohdy bezmocně promlouvá.

Symptotermální metoda je zde pro všechny ženy a slečny, které chtějí mít svou plodnost bezpečně pod kontrolou, chtějí ke svému tělu vědomě přistupovat a chtějí využít „výhod“, které nám ženství přináší. Je vhodná i pro ženy s dlouhými či nepravidelnými cykly, mohou ji používat i pro ženy po porodu. Stačí se pouze rozhodnout …

 

 

Symptotermální metodu přirozeného plánování rodičovství vnímám jako úžasný způsob, jak se bezpečně vyhnout početí. Je to způsob, který podpoří mé zdraví a pomůže vše zharmonizovat. Je to také způsob, jak obohatit svůj intimní život.

Po porodu mých dcer nastala nová etapa mého života. Plodnost se mi navrátila poměrně rychle, ale už v této době jsem měla jasno v tom, že hormonální antikoncepce není vhodná metoda pro mě. Hormonální antikoncepce hrála často hlavní roly v příbězích mých klientů, kterým se nedařilo přirozeně otěhotnět. I když je žena s hormonální antikoncepcí velmi spokojená, necítí žádné fyzické či psychické obtíže, negativní vedlejší účinky mohou probíhat skrytě. Bohužel naprosto nepozorovaně.

Symptotermální metodu jsem velmi dobře znala jako metodu pro podporu početí. Věděla jsem, že díky této metodě je možné přesné stanovení plodného a neplodného období, a díky tomu můžeme početí buď podpořit či se mu zcela vyhnout. Nastala vhodná doby, kdy jsem ji začala používat i tímto druhým způsobem. Byla to pro mě doba poměrně napínavá. Bavilo mě sledovat průběh cyklu, byla jsem zvědavá na každý další den, začala jsem vidět mnoho souvislostí s tím, co se děje v našem těle a tím, jak se cítíme a prožíváme jednotlivé dny.

Se svým tělem jsme se po čase na sebe krásně naladili a nestačila jsem žasnout nad jeho moudrostí. Konečně po tolika letech svému tělu rozumím!

Naše tělo je zázračné. Odehrávají se v něm dech beroucí procesy, o kterých nemáme ani tušení! Pokud ženy využívají tuto metodu, začínají si svého těla mnohem víc vážit. Začínají si více uvědomovat, jak vše dokonale funguje a jak vše souvisí se vším. Když na svém menstruačním cyklu vidí, že něco není v pořádku, začnou se více zabývat svým životem, začnou si klást otázky, zda to co dělají, jak se chovají, je v souladu s potřebami jejich těla. Začnou se o sebe přirozeně více starat a snažit se vyslyšet jeho volání. Chápou, že toto volání se ignorovat nevyplácí, snaží se proto hledat další cesty k tomu, aby řeči svého těla ještě více pochopily.

Ze své praxe však vím, že vysadit hormonální antikoncepci není vůbec jednoduchý krok, zvlášť pokud žena necítí příliš velkou podporu od svého partnera. I když žena vnímá, že pro jejich tělo i psychiku znamená hormonální antikoncepce obrovskou zátěž, stále jí něco brání v její vysazení. Ve své nespokojenosti i nadále setrvává, protože nevnímá stejnou jistotu, kterou jí nabízí hormonální antikoncepce. Uznávám, že se jedná o skutečně důležité rozhodnutí, na kterém může záviset život nebo smrt. Všechno chce svůj čas. Čas na to, abychom si připustili možnost i jiné metody, čas k tomu, aby i partner jinou možnost připustil, čas zvyknout si na myšlenku, že nám naše tělo skutečně může říci, kdy jsme plodné a kdy nikoliv… Je přirozené, že pokud žena užívala hormonální antikoncepci, byla řadu let odpojena od svého těla, od svého menstruačního cyklu, může pociťovat nedůvěru ve spolehlivost symptotermální metody. Čas je nezbytný a je dobré, aby si každá žena dopřála volné plynutí, postupné nalézání a objevování. Je to přirozený proces, který je dobré přijmout s otevřenou myslí a srdcem.

Zjistila jsem, že proto, aby žena mohla tento velký krok udělat, potřebuje se s metodou velmi dobře seznámit a potřebuje nejlépe odborníka, který ze začátku bude stát při ní, když si nebude jistá. Vyjádřená podpora je pro ženy velmi uklidňující a s radostí a klidem se pouští do této krásné výzvy.

Velku podporou je pro ženu i její partner. Aby byl schopný ženu pochopit a následně podpořit, potřebuje jednoduše informace. Potřebuje vědět, jak na její tělo působí současná antikoncepční metoda, jak ji ovlivňuje nejev fyzicky, ale také psychicky. Musí vědět, že pokud žena je napojena na svůj menstruační cyklus, je zcela jiná, než když je ovlivněna hormony. Jaké výhody to pro něj má!

Mnoho páru to má ve svém vztahu zařízeno tak, že žena užívá hormonální antikoncepci a je pouze její odpovědností, aby každý den ve stejný čas spolkla pilulku. Pokud ji nespolkne a dojde k početí? „JE TO TVOJE CHYBA!“

Někteří volí bariérovou antikoncepci a je pouze na muži kondomy zajistit a používat. Někteří volí přerušovanou soulož a je opět pouze na muži, aby měl situaci ve svých rukou. Pokud dojde k početí? „JE TO TVOJE CHYBA!“.

Když však dojde k početí, je zapotřebí obou! Není to zodpovědnost pouze jednoho z nás. Se symptotermální metodou stojí před námi velká výzva: buďme v tom spolu! Spolu rozhodujme o tom, zda chceme miminko nebo ne. Spolu rozhodujme o tom, jak početí podpořit, anebo jak se mu zodpovědně vyhnout. Spolu rozhodujme o tom, zda se můžeme plně oddat milování, všechno pustit a uvolnit se, anebo jít pár plodných dnů jinou cestou. Mnoho mužů i žen se bojí, že plodné období je příliš dlouhé a jejich sexuální život tím utrpí. Musím však říci, že u většiny páru je to právě zcela naopak. Symptotermální metoda jim přinesla do života změnu, obohacení a zpestření. Jak to? Začali znovu objevovat, zkoumat a zkoušet, jak přivést do vztahu potěšení a lásku v plodných dnech i jinak.  Stereotyp skončil, začalo nové dobrodružství…

Většina žen, pokud vysadí např. hormonální antikoncepci nebo si nechají vyjmout nitroděložní tělísko, začíná se na „přechodnou dobu“ chránit kondomem či jinou bariérovou antikoncepcí. Během této doby své tělo poznávají a ujišťují se, že je nezklame. Vše jde v klidu a pohodě. Žena však velmi rychle pochopí, že stačí svému tělu věnovat pouze pár minut denně pozornosti, aby zjistila, co jí tělo chce říct. Jedna má kamarádka mi řekla: „Tolik let jsem věnovala pozornost všem kolem sebe, jen sama sobě ne.“ Nevadí! Lepší přece teď, než vůbec!

Skoro žádná žena nezůstane pouze u sledování bazální tělesné teploty a sledování hlenového příznaku. Většina žen jde dál. Začínají poznávat svou cykličnost, začínají konečně poznávat samu sebe.

 

Tento článek napsala Hana Přikrylová

Zakladatelka projektu ditevitano.cz a antikoncepcejinak.cz